Διεύθυνση

Πανεπιστημίου 460 Πάτρα, 26443, Ελλάδα

Τηλέφωνα

2610 220858 / 694 467 7332 / Fax: 2610 220858

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ